loader image

لوله مغزی سیار Coiled Tubing

این شرکت با استفاده از نیروی انسانی مجرب و وسایل پیشرفته کار، خدمات سر چاهی – درون چاهی و با استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار مدرن به همراه پمپ های سیمانکاری و اسید زنی به صنایع نفت و حفاری ارائه می دهد. لوله مغزی سیار یکی از سرویس های تخصصی در بخش خدمات فنی حفاری می باشد که شامل یک لوله فولادی پیوسته و بدون انقطاع به طول چند هزار متر است که بر روی قرقره ای گردان پیچیده شده است. این قرقره امکان راندن آن را درون چاه های تولیدی نفت و گاز به دفعات میسر می سازد. این دستگاه در اسیدکاری، انگیزش چاه، عملیات حفاری، سیمان کاری اصلاحی و یا به عنوان رشته مغزی تولید در چاه های گازی تخلیه شده به کار گرفته می شود.

قبل
بعدی
coil

گردش سیال

بیشترین کاربرد لوله مغزی سیار در گردش سیالات می باشد. درچاه مرده فشار هیدرواستاتیک ناشی از ستون سیال درچاه مانع جریان پیدا کردن سیال مخزن می شود. برای زنده کردن چاه، لوله مغزی سیار تا ته چاه رانده می شود در حالی که گاز نیتروژن از درون آن پمپ می شود. این کار باعث جابجایی سیال، کاهش وزن ستون سیال و در نتیجه جریان پیدا کردن سیال مخزن می شود. به محض اینکه چاه قابلیت تولید پیدا کند، لوله مغزی از چاه بیرون کشیده شده و چاه تولید را از سر می گیرد. این عملیات تزریق نیتروژن نامیده می شود.

نمودارگیری و مشبک کاری

برای نمودارگیری و مشبک¬کاری چاه¬های افقی یا با زاویه انحراف زیاد از دستگاه لوله مغزی سیار استفاده می شود زیرا جاذبه به تنهایی برای حرکت ابزار نمودارگیری و مشبک کاری کافی نیست. استحکام و سفتی لوله مغزی امکان تحمل تنش¬های کششی و فشاری بیشتری را میسر می¬کند.

drill

حفاری با لوله مغزی سیار

حفاری با دستگاه لوله مغزی سیار به کمک یک مته و یک موتور هیدرولیکی درون چاهی که به سر لوله مغزی متصل است انجام می شود. جریان سیال موتور را به حرکت در می آورد و موتور مته را می چرخاند. مزیت حفاری با این روش نسبت به روش رایج حفاری با لوله حفاری دراین است که نیازی به جدا کردن و بستن لوله ها نیست و لوله مغزی می تواند به طور پیوسته در چاه داخل و خارج شود که موجب صرفه جویی زیادی در زمان حفاری می شود. حفاری با دستگاه لوله مغزی سیار را می توان به دو شاخه حفاری مورب و غیر مورب دسته بندی کرد. همچنین می توان آنرا به دو روش حفاری زیر و بالای فشار تعادلی انجام داد. وجود تجهیزات کنترل فشار امکان حفاری زیر فشار تعادلی را ممکن می سازد.

اسکرول به بالا