loader image

واحد فرآورش سیار نفت MOT

سوزاندن نفت خام در چاه های حفاری به دلیل انجام تعمیرات و یا اسیدشویی و آزمایش های متعدد امیری متداول است که این امر باعث هرزروی از طریق سوزاندن در گودال های سوخت در هنگام انجام تعمیرات فنی و تخصصی و از بین رفتن مقدار قابل توجهی از نفت و آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست اعم از آبهای سطحی، هوا و خاک می شود. جهت جلوگیری از این امر دستگاه های تفکیک گر سیار نفت (Mobile Oil Separation-M.O.S) و فرآورش سیار نفت (Mobile Oil Treatment-M.O.T) به کار گرفته می شود.

قبل
بعدی
mot

تجهیزات فرآورش

با اتصال هر کدام از این تجهیزات (MOT/MOS) به چاه مورد نظر پس از جداسازی ناخالصی ها، آب، شن، ماسه و خنثی نمودن اسیدها و سایر مواد شیمیایی، نفت تصفیه شده حاصل به پالایشگاه جهت تصفیه نهایی ارسال می گردد. در این فرآیند از تجهیزات ذیل استفاده می شود :

اسکرول به بالا