loader image

خدمات پمپ تراک اسیدکاری و سیمان‌کاری Pump Truck

این شرکت در حوزه فعالیت فنی حفاری در بخش خدمات پمپ تراک اسیدکاری و سیمان‌کاری توانمندی‌های اجرایی گسترده‌ای دارد. این سرویس در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی عملیات های مختلف سیمانکاری از جمله چاه های نفتی و گازی و چاه های ژئوترمال (زمین گرمایی) در دما و فشار بالا و تکنولوژی سیمان های با وزن سبک فعالیت می‌نماید.

قبل
بعدی
pumptruck

خدمات پمپ تراک اسیدکاری و سیمان‌کاری

طراحی و برنامه‌ریزی انواع عملیاتهای سیمانکاری چاه های نفتی و نظارات مستقیم بر حسن انجام عملیات های سیمانکاری توسط مهندسین مجرب و تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز از ویژگی های شاخص این بخش می باشد.

اسکرول به بالا