loader image

خدمات چاه پیمایی Well Logging Services

چاه پیمایی، کلیه امور مربوط به حفاری و عمق چاه که به صورت لحظه ای ثبت می شود می¬باشد که مکررا توسط یک نمودار و یادداشت های مربوطه ثبت می شود. ابزارهایی که برای اندازه گیری خصوصیات الکتریکی، صوتی، رادیواکتیو و الکترومغناطیسی سازه های زیرسطحی درون چاه مورد استفاده قرار می گیرند گاهی اوقات در فواصل منظم برای جمع آوری داده ها به داخل چاه فرو می روند.

قبل
بعدی
drill

تجهیزات درون چاهی Down Hole Tools

تغییر سایز حفاری، کاهش گشتاور و بهبود مقاومت کششی می باشد. سرویس دهندگان حفاری در سراسر جهان برای بهبود بهره وری و پایین آوردن هزینه های کلی مربوط به برنامه های حفاری و تولیدی به این ابزارهای ویژه وابستگی مستقیم دارند.
این واحد قادر به تأمین طیف وسیعی از ابزارهای مختلف و مورد تایید می باشد که به شرح ذیل ارائه میگردد:

اسکرول به بالا